Skogskunskap, hållbart skogsbruk

Skogskunskap, hållbart skogsbruk featured image
Event date 28.09.2022 - 28.09.2022
Event time 13:00 - 15:00
Event location Billnäs skola
City Raseborg
Event organiser Raseborgs 4H

Vi går till skogen och mäter träd och funderar på successioner och hållbart skogsbruk

Back to top of page