Sjundeådagen

Sjundeådagen featured image
Event date 01.10.2022 - 01.10.2022
Event time 10:00 - 14:00
Event location Bildningscampuset Sjundeå hjärta
City Sjundeå
Event organiser Sjundeå kommun

Sjundeådagen och Miina Sillanpääs och medborgarinflytandets dag ordnas som en del av invigningen av Bildningscampuset Sjundeå hjärta, som blev färdigt i somras.

Siuntion hjärtas miljoavtryck och utgifter har optimerats på lång sikt. Energiförbrukningen och kolavtrycket har optimerats genom val av energiformer, energieffektiva lösningar och val av material.
Fasigheten hör till energiklassen A och är en energieffektiv byggnad med energieffektiva ventilationsmaskiner, värmeåtervinning av bruksvattnet samt smart automation som styr fastighetens tekniska system att optimeras med hänsyn till energieffektivtet och brukarna.
Byggnadens uppvärmnings- och nedkylningsenergi produceras med bergvärme och 30 procent av elektriciteten produceras med solpaneler.

På Sjundeådagen betonar vi kommuninvånarnas möjligheter att påverka genom att presentera utvecklingsprojektet för kommuncentret, utvecklingsprojektet för den före detta motocrossbanan, utkastet till klimatprogram samt kommuninvånarnas påverkansmöjligheter i kommunen. Kommuninvånarna har naturligtvis möjlighet att kommentera projekten.

Med på evenemangstorget är också bland andra Västra Nylands vatten och miljö rf, cykelturismprojektet South By Cycle, scoutkåren Sjundeå Strömstarar rf, Toinen luonto, Snikkaritupa och Sjundeå bigårdar Ab.

Back to top of page